"Når samtalen lykkes,

opleves den som en nænsom og respektfuld guidning,

der hjælper mig til at genfinde mit fodfæste

og styrker mit mod til at se nye perspektiver

og muligheder"

Psykoterapien har mange former

... lige fra Freuds psykoanalyse med fokus på barndommens traumer til moderne adfærds terapi og coaching med et tilbud om 'værktøjer'. Indimellem findes et utal af teorier og metoder med hver deres særlige afsæt eller målgruppe. 

For de fleste moderne terapiretninger gælder, at de ikke er yderliggående men mere bredt orienterede, og at de forsøger at tilpasse terapiformen til den enkeltes behov og situation.

 

Mindste indgrebs princippet

Men selvfølgelig er der forskelle. Én, jeg vil fremhæve for at sige noget om min egen tilgang, er balancen mellem 'tyngde og lethed'. Det siger sig selv, at der findes alvorlige psykiske diagnoser, som kræver dybt og langsigtet behandling. Men for langt de fleste af os, som kommer ud for 'almindelige' kriser, er det efter min bedste overbevisning og erfaring mest hensigtsmæssigt, at vælge det mindst mulige indgreb og i det hele tage undgå at 'alvorliggøre' situationen. Den første åbenlyse fordele ved den 'lette' tilgang til samtalen/terapien er at 'dørtrinnet bliver lavere' for den store gruppe af mennesker, som har vanskeligt ved at søge hjælp af denne art. Jeg tænker fx. på den typiske mand, som er uvant med at tale om følelser og derfor hellere går alene med tingene fremfor at opsøge en psykolog eller terapeut. En anden og mindst lige så vigtig side ved 'mindste indgrebs princippet' er, at det befordrer en ligeværdighed mellem parterne. Det gamle billede af en ekspert overfor én ude i tovene erstattes af, hvad vi kunne kalde, et medmenneskeligt møde, hvor begge kan bevare deres værdighed. 

Det, jeg har stor erfaring med og er særlig kvalificeret til

falder indenfor området af familie-samtaler, herunder også børns trivsel, og så hele det område, der handler om mænd

I samarbejde med Psykologisk Institut, ÅU, var jeg som leder af Kræftens Bekæmpelses rådgivnings-center Hejmdal, med til at udvikle og afprøve et tilbud til familier med hjemmeboende børn, hvor én af forældrene havde fået kræft. I løbet af 2 - 4 samtaler lykkedes det at skabe en langt bedre kommunikation i familien, og som følge heraf en større trivsel blandt børnene. Hen ad vejen har jeg tilpasset modellen til 'raske' familier, som enten er løbet ind i en særlig udfordring eller blot ønsker et 'tjek' og nogle bud på udviklings muligheder.

Mænds psyke og vores særlige udfordringer i forbindelse med kriser, er mit andet store interesseområde. Det er blevet til 4 bøger og mange foredrag om emnet. Udover mange hundrede samtaler med mænd, har jeg i en 5 årig periode afholdt månedlige mande-netværksaftner med et omdrejningspunkt omkring det, at 'være i samme båd'.

Vi mænd kan komme langt ved at lære mere om den maskuline identitet, og om hvordan vi bliver bedre til at tale om følelser. For kvinden, der står på den anden side i parforholdet og ofte bliver frustreret, når manden klapper i, er der ligeledes meget at hente ved et dybere kendskab til sammenhængene (eller kortslutningerne) i partnerens psyke.